Dlouhodobý majetek_test č. 1

No Description

Účetní jednotka byla založena dne 12.12.2014. Do obchodního rejstříku byla zapsaná 7.1.2015. Základní kapitál ke dni zápisu činil 700 000 Kč. Tato částka odpovídala i vkladu na běžném účtu. Zároveň společnost měla zřizovací výdaje, které souvisely se založením účetní jednotky před jejím vznikem. Zřizovací výdaje (celkem 81 000 Kč) se skládají z následujících položek: PFA - právní služby 60 000 Kč VPD - cestovné 1 000 Kč VPD - správní poplatky 20 000 Kč

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have Javascript enabled to view this content. It is designed for use with Internet Explorer 9+, Firefox 10+, Chrome 17+, Android 2.0+, iOS 4.0+